Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació

projects-refer

Reducció Energètica i Flexibilitat en Edificis en Rehabilitació

Abstract

El projecte REFER pretén millorar les alternatives energètiques disponibles per a edificis, dotant-los de flexibilitat amb varies opcions per afrontar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica.

El principal objectiu és fomentar la reducció de la despesa i la millora en l’eficiència energètica dels edificis. Al no haver‐hi una sola tipologia d’edificis s’ha dividit el marc d’actuació en dues branques, els edificis terciaris i els residencials. Les vies principals de millora són diferents en cada cas, essent els sistemes de gestió de l’energia quelcom molt interessant per a edificis terciaris i les millores en climatització pel que fa a edificis residencials. Per tal de millorar la gestió energètica s’implementaran sistemes de mesura, de generació i d’emmagatzematge i es crearan sistemes de comunicació entre els diferents elements per tal de poder gestionar el conjunt. Així, les tecnologies implementades seran validades amb diferents demostradors: La biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat pel que fa als edificis terciaris i a més de 300 usuaris per analitzar els resultats del sector residencial.

Tanmateix, moltes altres tecnologies que no s’implementen als demostradors i que poden participar en la flexibilització energètica dels edificis del futur seran millorats mitjançant la introducció de nous conceptes que seran validats en un paquet de treball destinat a tal efecte. En aquest sentit, s’implementaran nous conceptes per a millorar substancialment les tecnologies de panells solars fotovoltaics i piles de combustible i noves metodologies per la reutilització de bateries de vehicle elèctric en edificis. Finalment, es crearà un software per determinar fàcilment possibles millores energètiques en edificis en rehabilitació.

Sintesi del projecte refer

Objectius

L’Abast del projecte té un doble fons segons duess tipologies d’edificis: Terciari i residencial

Edificis Terciaris

Pel que fa a edificis terciaris, es pretén desenvolupar un sistema interoperable de gestió de la demanda energètica en edificació que permeti optimitzar el consum i millorar l’eficiència. Això es pretén per mitjà de:

 1. Desenvolupar un firmware que permeti la interoperació àgil i flexible, en l’àmbit d’edificis, entre els següents sistemes
  • BMS (Battery Management System)
  • El sistemes de gestió de confort HVAC (Heating Ventilation & Air Conditioning)
  • Gestors/Optimitzadors de la demanda energètica
  • Sistemes de gestió dels excedents elèctrics provinents de fonts renovables (fotovoltaics, eòlics, etc) per a una instal∙lació en mode autoconsum
 2. Desenvolupament d’una solució integrada en un únic sistema que disposi de connectivitat amb sistemes d’emmagatzematge, tecnologies renovables integrades a l’edificació (geotèrmia, fotovoltaica, etc. ) i de gestió de demanda energètica
 3. Assegurar la interoperabilitat dels sistemes per diferents fabricants/tecnologies de bateria, fabricants d’inversors fotovoltaics així com amb diferents sistemes de monitorització i/o Building Energy Management Systems (BEMS).
 4. Implementar una interfície de comunicació amb el sistema SCADA del edifici
 5. Desenvolupar un sistema de comunicacions que interaccioni amb el BEMS (Building Energy Management System) des del qual rebrà les consignes de funcionament
 6. Desenvolupar un sistema de comunicacions amb el BMS (Battery Management System) que permetrà la connexió de bateries de Liti al gestor de la microxarxa (PCS)
 7. Construir i validar un demostrador dels quatre components:
  • El gestor de l’energia emmagatzemada, el Power Converter System‐ PCS
  • La interfície de comunicacions amb el BEMS
  • La interfície de comunicacions amb el BMS
  • La interfície de comunicacions amb l’inversor
Edifics Residencials

Pel que fa a edificis residencials, es pretén:

 1. Desenvolupar solucions d’eficiencia energètica per equips A/C i calderes centrades en l’augment de l’eficàcia dels equips i la optimització del seu ús, gestió i manteniment.
 2. Llançar solucions tecnològiques que puguin ser integrades en equips d’aire condicionat i en calderes de qualsevol fabricant.
 3. Adquisició, tractament i visualització de grans quantitats de dades amb l’objectiu de optimitzar el manteniment i repercutir en una major eficiència dels sistemes de clima.
 4. Incorporar tots aquests elements en els sistemes demostradors de 100 llars en una primera etapa i 350 en una segona etapaDefinició dels requeriments necessaris perquè es puguin implementar tècniques de joc en les solucions i, especialment, en les eines de comunicació amb els usuaris finals.
 5. Definició dels requeriments necessaris perquè es puguin implementar tècniques de joc en les solucions i, especialment, en les eines de comunicació amb els usuaris finals.

Desenvolupaments

El BEE Group, conjuntament amb BAXI, ha desenvolupat una eina per a usuaris de calderes i termostats BAXI, que permet als usuaris fer un seguiment del seu consum d’aigua calenta dia a dia. D’aquesta manera, l’usuari pot comparar entre els dies d’un mateix mes i detectar els dies amb un consum més alt. InfoBAXI, com s’ha anomenat a l’eina, també proporciona consells per optimitzar el consum de la llar, i es preveu incorporar, durant els mesos d’hivern, informació del consum de calefacció.

beegroup-infobaxi

InfoBAXI pretén empoderar a usuaris de l’ús energètic de la seva llar, a través d’informació pràctica d’aigua calenta i calefacció que els permeti detectar desviacions de consum. D’aquesta manera es pretén que els usuaris agafin consciencia de l’ús d’energia per fomentar  l’estalvi i l’eficiència.

 


Participants del Projecte

beegroup-REFER-partners: COMSA CORPORACIÓN DE INFRAESTUCTURAS, ALME, AREA METROPOLITANA DE BARCELONA, BAXI, CIMNE, BEE Group, CINERGIA, CTM, DEXMA, EURECAT, FAE, IREC, LEITAT, UPC, WORLD SENSING

Fons

Aquest projecte compta amb el suport i està cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i ACCIÓ.

Financiat per FEDER i ACCIÓ


 etm_negre_linkedin

Comments are closed.