Ús real de l’energia en els edificis:

Comptem amb més de deu anys d’experiència en el desenvolupament i l’aplicació de simulació energètica, pràctiques de gestió energètica, serveis web i dispositius de monitorització en edificis reals.

Projectes en curs

BEE Group participa en els següents projectes internacionals:

SHared knowledge for Energy renovation in buildings by Public Administrations
2016-2019
El repte territorial principal és accelerar la implementació de les Directives Europees 2010/31/UE i 2012/27/UE pel que fa a l’estoc d’edificis públics existents a països mediterranis, donades les condicions específiques i les dificultats relacionades a projectes de Renovació Energètica d’Edificis a l’àrea MED i el potencial d’estalvi d’energia associat.
MED Programme

The Energy Data Innovation Network
2016-2019
Els objectius d’EDI-net són augmentar la capacitat dels òrgans de govern per utilitzar la informació energètica dels edificis públics. Aquestes dades temporals d’energia i aigua de comptadors electrònics serveixen per mostrar als usuaris i encoratjar-los per utilitzar més energia renovable, incrementar l’eficiència energètica i realçar la capacitat d’autoritats públiques per planejar i implementar polítiques d’energia sostenible.
HORIZON 2020 Programme

Gestió activa intel·ligent d’energia en edificis terciaris: mercat, usuaris, càrregues i manteniment
2016-2017
Els objectius del projecte són aconseguir un 20% d’estalvi d’energia sostingut a llarg temps i millorar l’efectivitat en la implementació de mesures d’estalvi d’energia.
ACC1Ó – RIS3CAT Community

Sistema d’Informació Energètica d’Edificis a Ecuador (SIE3)
2017-2018
Millora de l’eficiència ambiental mitjançant l’estalvi energètic i l’ús de fonts sostenibles (energies renovables), estalvi d’aigua, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic, agrodiversitat o millora dels sòls, entre d’altres.
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación – AECID

Projectes finalitzats

BEE Group ha particpat en els següents projectes internacionals:

Saving Energy in Europe’s Public Buildings using ICT
2012-2014
SmartSpaces va ser un projecte pilot ambiciós i complex, implicant 22 socis en 11 ciutats pilot, tots implementant aproximacions lleugerament diferents per utilitzar Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per reduir energia i consum d’aigua en edificis públics a Europa.
ICT Policy Support programme

Semantic Tools for Carbon Reduction in Urban Planning
2011-2014
SEMANCO va ajudar a reduir emissions de CO2 mitjançant l’integració d’informació de lús d’energia en barris, ciutats i regions. Va proporcionar a arquitectes, enginyers, gestors d’edificis, administradors locals, ciutadans i polítics, eines per ajudar-los en la presa de decisions per reduir les emissions de CO2 a les ciutats.
FP7

Transferència tecnològica

El 2012, en col·laboració amb RSM Gassó, BEE Group va crear una companyia de serveis d’energia, Inergy per comercialitzar desenvolupaments SIE i mes programari relacionat.

SIE és una plataforma de programari com a servei per a la gestió energètica d’edificis no residencials, un servei de gestió energètica que permet auditar, controlar i controlar el consum d’energia en edificis públics i privats i sistemes d’enllumenat públic.

S’implementa en més de 6000 edificis públics i 250 municipis.

+23.000

Pòlisses d’electricitat

+6.000

Pòlisses d’aigua

+3.000

Pòlisses de gas natural

+1.500 GWh

Consum energètic

+200 M€

Facturació energètica

[vc_empty_space height=”50px”]

BEE Group desenvolupa models avançats d’anàlisi de dades per a l’eficiència energètica en edificis

  • Definició de requeriments.
  • Disseny de la arquitectura.
  • Implementació i posada a punt.
  • Anàlisis del rendiment del sistema i seguiment.
  • Documentació i transferència científica.

 etm_negre_linkedin

Comments are closed.