Explorem el món de la ciencia buscant coneixement i inspiració

Línies de recerca

Flexibilitat de la Demanda en edificis

Desenvolupament de tecnologies per maximitzar la flexibilitat de la xarxa d’electricitat, alhora que se n’optimitza l’ús de fonts d’energia renovable en entorns urbans.

Apoderament energètic i comportament d’usuaris

Ajudant a l’usuari d’energia a estalviar a través de l’empoderament i del coneixement del seu consum energètic, amb nous models per entendre el seu comportament i rendiments.

Analítica Big data per la eficiència energètica en edificis

Desenvolupaments de models algoritmics per dirigir les actuacions energètiques òptimes de grans quantitats d’edficis en condicions d’operació real.

Bio-Digestors

Transferint el coneixement adquirit en més de 10 anys dedicata al disseny, implementació i instal·lació de biodigestors domèstics i industrials, adaptats a tecnologies senzilles en climes freds.

Edificis energètics positius

Treballant activament per estendre a tots els nivells la conscienciació energètica i la tendència cap als edificis positius i d’energia gairebé nul·la.

Comments are closed.