Construim ponts entre investigadors, empreses i usuaris

beegroup-icons-research-lines

Línies de Recerca

Flexibilitat de la Demanda en edificis

BEEGROUP-RL-Demand-Response

Desenvolupament de tecnologies per maximitzar la flexibilitat de la xarxa d'electricitat, alhora que se n'optimitza l'ús de fonts d'energia renovable en entorns urbans.

Apoderament energètic i Comportament d'usuaris

BEEGROUP-RL-Energy-empowerment

Ajudant a l'usuari d'energia a estalviar a través de l'empoderament i del coneixement del seu consum energètic, amb nous models per entendre el seu comportament i rendiments.

Analítica Big data per la eficiència energètica en edificis

BEEGROUP-RL-data-analytics

Desenvolupaments de models algoritmics per dirigir les actuacions energètiques òptimes de grans quantitats d'edficis en condicions d'operació real.

Bio-Digestors

BEEGROUP-RL-bio-digesters

Transferint el coneixement adquirit en més de 10 anys dedicata al disseny, implementació i instal·lació de biodigestors domèstics i industrials, adaptats a tecnologies senzilles en climes freds.

Edificis energètics positius

BEEGROUP-RL-positive-living

Treballant activament per estendre a tots els nivells la conscienciació energètica i la tendència cap als edificis positius i d'energia gairebé nul·la.

beegroup-icons-research-projects

Projectes de Recerca

Últimes notícies

o subscriu-te aquí, per rebre el butlletí mensual.

Beegroup proporciona resultats mesurables i verificats

L'equip

Som Beegroup

team1

Contacte

Building Energy and Environment Group
CIMNE - Campus Terrassa
Edifici GAIA (TR14)
Rbla. Sant Nebridi 22
08222 Terrassa (Barcelona)
Tel: +34 937 398 969
info.beegroup@cimne.upc.edu

CIMNE-BEE Group Lleida
Eurotrading Building
Pere de Cabrera, 16, 2G
25002 Lleida
Tel: +34 873 991 354 / +34 873 991 737
info.beegroup@cimne.upc.edu

Comments are closed.